รหัสไปรษณีย์อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสตึก : 31150

อำเภอสตึก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สตึก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สตึก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สตึก (SATUEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 410 หมู่ 13 ถนนท่าช้าง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044 681 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ