รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองกี่ : 31210

อำเภอหนองกี่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ (NONG KI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระดาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : 044 641 193
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...