รหัสไปรษณีย์อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลำปลายมาศ : 31130

อำเภอลำปลายมาศ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ (LAM PLAI MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 701 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 044 661 014
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...