รหัสไปรษณีย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอธัญบุรี : 12110 และ 12130

อำเภอธัญบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
12130    เฉพาะตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปัตย์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี (THANYABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2577 1786
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต (RANG SIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2523 3835
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ