รหัสไปรษณีย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอธัญบุรี : 12110 และ 12130

อำเภอธัญบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
12130    เฉพาะตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปัตย์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี (THANYABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2577 1786
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต (RANG SIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2523 3835
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...