รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองหลวง : 12120

อำเภอคลองหลวง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 (ปณ. นครหลวง สาขา 1)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 (KHLONG LUANG POST OFFICE BRANCH 1)
ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ 9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2524 5061
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...