รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองปทุมธานี : 12000

อำเภอเมืองปทุมธานี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี (PATHUM THANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 223/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 4125
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...