รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าปลา : 53150, 53110 และ 53190

อำเภอท่าปลา มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา
53110    เฉพาะตำบลท่าแฝก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด
53190    เฉพาะตำบลผาเลือด ตำบลร่วมจิต ตำบลหาดล้า หมู่ 1-3, 9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา (THA PLA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 36/3 หมู่ 1 ถนนท่าปลา-อุตรดิตถ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
โทรศัพท์ : 055 499 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด (NAM PAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 055 481 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต (RUAM CHIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 199/4 หมู่ 1 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055 413 640
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ 1-3 และหมู่ 9
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ