รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำปาด : 53110

อำเภอน้ำปาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด (NAM PAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 055 481 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...