รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำปาด : 53110

อำเภอน้ำปาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด (NAM PAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 055 481 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ