รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโคก : 53180

อำเภอบ้านโคก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก (BAN KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
โทรศัพท์ : 055 486 049
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...