รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโคก : 53180

อำเภอบ้านโคก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก (BAN KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
โทรศัพท์ : 055 486 049
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ