รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่วาง : 50360

อำเภอแม่วาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50360    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง (MAE WANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 053 489 171
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่