รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกำแพงเพชร : 62000 และ 62160

อำเภอเมืองกำแพงเพชร มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร
62160    เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากดง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร (KAMPHAENG PHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 711 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง (PAK DONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 055 796 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ