รหัสไปรษณีย์อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลานกระบือ : 62170

อำเภอลานกระบือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ (LAN KRABUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055 769 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ