รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่เมาะ : 52220 และ 52000

อำเภอแม่เมาะ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ
52000    เฉพาะตำบลบ้านดง หมู่ 4-6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ (MAE MO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054 266 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4
 • ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 6
 • ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1-3, 7-8
 • ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง (LAMPANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054 231 535
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 52000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...