รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะยาว : 82160 และ 83000

อำเภอเกาะยาว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว
83000    เฉพาะตำบลพรุใน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว (KO YAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44/10 หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทรศัพท์ : 076 597 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  • ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต (PHUKET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 218 637
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...