รหัสไปรษณีย์อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคุระบุรี : 82150

อำเภอคุระบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี (KHURA BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 343 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทรศัพท์ : 076 491 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ