รหัสไปรษณีย์อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคุระบุรี : 82150

อำเภอคุระบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี (KHURA BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 343 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทรศัพท์ : 076 491 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...