รหัสไปรษณีย์อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอฝาง : 50110 และ 50320

อำเภอฝาง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฝาง
50320    เฉพาะตำบลแม่งอน ตำบลแม่ข่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง (FANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 52/1 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053 451 149
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ (CHAI PRAKAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125/3 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 053 457 017
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50320

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ