รหัสไปรษณีย์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพร้าว : 50190

อำเภอพร้าว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พร้าว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว (PHRAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 202 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053 475 289
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ