รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยหล่อ : 50160

อำเภอดอยหล่อ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง (CHOM THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053 341 260
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 14
  • ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ