รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสกลนคร : 47000, 47220 และ 47230

อำเภอเมืองสกลนคร มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร
47220    เฉพาะตำบลขมิ้น ตำบลหนองลาด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
47230    เฉพาะตำบลท่าแร่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร (SAKON NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 5 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042 715 234
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ (DONG MAFAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220
โทรศัพท์ : 042 759 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ (THA RAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 8 ถนนนิตโย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 042 751 236
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...