รหัสไปรษณีย์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวานรนิวาส : 47120

อำเภอวานรนิวาส มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส (WANON NIWAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์ : 042 791 129
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ