รหัสไปรษณีย์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวานรนิวาส : 47120

อำเภอวานรนิวาส มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส (WANON NIWAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์ : 042 791 129
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...