รหัสไปรษณีย์อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกำแพงแสน : 73140 และ 73180

อำเภอกำแพงแสน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน
73180    เฉพาะตำบลกระตีบ ตำบลสระพัฒนา ตำบลห้วยม่วง ตำบลสระสี่มุม หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน (KAMPHAENG SAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 389 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034 351 345
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมู่ 2, 6-10, 12-13, 15, 17-21, 24
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา (SA PHATTHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
โทรศัพท์ : 034 383 606
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23
 • ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ