รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตูม : 73150

อำเภอดอนตูม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม (DON TUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 034 381 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ