รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตูม : 73150

อำเภอดอนตูม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม (DON TUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 034 381 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ