รหัสไปรษณีย์อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอองครักษ์ : 26120

อำเภอองครักษ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
26120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ (ONGKHARAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 340/3 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 391 292
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ