รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครนายก : 26000 และ 26001

อำเภอเมืองนครนายก มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
26000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครนายก
26001    เฉพาะตำบลพรหมณี หมู่ 1, 13 และ ภายใน รร. จปร. รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก (NAKHON NAYOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ ข./1 248/11 ถนนไชยพันธ์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037 315 523
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมู่ 2-12, 14-17
 • ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY SCHOOL POST OFFICE)
ที่อยู่ : อาคารศูนย์สหกรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037 393 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26001

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมู่ 1, 13
------------------------------------------------------------------------------------------


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ