รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพลี : 26130

อำเภอปากพลี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
26130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี (PAK PHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
โทรศัพท์ : 037 399 633
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก