รหัสไปรษณีย์อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพัฒนานิคม : 15140 และ 18220

อำเภอพัฒนานิคม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม
18220    เฉพาะตำบลช่องสาริกา ตำบลดีลัง ตำบลห้วยขุนราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม (PHATTHANA NIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 143/1 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 036 491 416
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง (WANG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 168-169 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ : 036 359 101
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18220

พื้นที่ให้บริการอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ