รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านหมี่ : 15110 และ 15180

อำเภอบ้านหมี่ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่
15180    เฉพาะตำบลบางขาม ตำบลบ้านชี ตำบลบางพึ่ง หมู่ 4-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ (ปณ. บ้านหมี่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ (BAN MI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036 471 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 1-3
 • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง (THA KHLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 369 หมู่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
โทรศัพท์ : 036 489 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 4-9
 • ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ