รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลพบุรี : 15000, 15160, 15210 และ 13240

อำเภอเมืองลพบุรี มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี
15160    เฉพาะตำบลเขาพระงาม ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก หมู่ 11 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม
15210    เฉพาะตำบลโคกตูม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม
13240    เฉพาะตำบลโก่งธนู รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี (LOP BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 265 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 412 825
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม (KHOK KATHIAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 10 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
โทรศัพท์ : 036 486 451
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม (KHOK TUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210
โทรศัพท์ : 036 499 164
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก (BAN PHRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035 386 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ