รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเขียว : 30370 และ 30150

อำเภอวังน้ำเขียว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30370    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว
30150    เฉพาะตำบลระเริง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว (WANG NAM KHIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 295/1-2 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ : 044 228 028
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30370

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย (PAK THONG CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 259 หมู่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044 441 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ