รหัสไปรษณีย์อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสีคิ้ว : 30140 และ 30340

อำเภอสีคิ้ว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว
30340    เฉพาะตำบลคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว (SIKHIO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186/6 หมู่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 044 411 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ (KHLONG PHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 044 323 211
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30340

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ