รหัสไปรษณีย์อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสว่างแดนดิน : 47110 และ 47240

อำเภอสว่างแดนดิน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน
47240    เฉพาะตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง ตำบลธาตุทอง ตำบลพันนา ตำบลแวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน (SAWANG DAEN DIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 783 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042 721 698
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง (DON KHUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 502 หมู่ 10 ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
โทรศัพท์ : 042 729 072
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ