รหัสไปรษณีย์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวาริชภูมิ : 47150

อำเภอวาริชภูมิ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ (WARITCHAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 180 หมู่ 1 ถนนผดุงวารีย์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ : 042 781 184
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ