รหัสไปรษณีย์อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอส่องดาว : 47190

อำเภอส่องดาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว (SONG DAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 9 ถนนหนองหลวง-คำบิด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ : 042 786 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร