รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเหนือ : 52140

อำเภอวังเหนือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ (WANG NUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 28 หมู่ 9 ถนนขุนวัง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ : 054 279 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ