รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเหนือ : 52140

อำเภอวังเหนือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ (WANG NUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 28 หมู่ 9 ถนนขุนวัง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ : 054 279 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...