รหัสไปรษณีย์อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาบอน : 80220 และ 80250

อำเภอนาบอน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาบอน
80250    เฉพาะตำบลแก้วแสน หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน (NA BON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 408/4 หมู่ 11 ถนนเทศบาล 8 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075 491 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80220

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (KHLONG CHANDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8
  • ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
  • ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3-4


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ