รหัสไปรษณีย์อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาบอน : 80220 และ 80250

อำเภอนาบอน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาบอน
80250    เฉพาะตำบลแก้วแสน หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน (NA BON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 408/4 หมู่ 11 ถนนเทศบาล 8 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075 491 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8, 16
 • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
 • ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (KHLONG CHANDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8
 • ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
 • ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3-4