รหัสไปรษณีย์อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางขัน : 80360

อำเภอบางขัน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80360    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางขัน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน (BANG KHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 357 หมู่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
โทรศัพท์ : 075 371 116
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช