รหัสไปรษณีย์อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนายายอาม : 22160 และ 22170

อำเภอนายายอาม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม
22170    เฉพาะตำบลกระแจะ ตำบลวังโตนด ตำบลวังใหม่ ตำบลสนามไชย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม (NA YAI AM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 86/43-45 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทรศัพท์ : 039 371 032
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา (THUNG BENCHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039 395 159
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ