รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าใหม่ : 22120 และ 22170

อำเภอท่าใหม่ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
22170    เฉพาะตำบลเขาแก้ว ตำบลโขมง ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลรำพัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่ (THA MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 421 ถนนศรีนวดิตถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 039 431 064
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา (THUNG BENCHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039 395 159
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ