รหัสไปรษณีย์อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโป่งน้ำร้อน : 22140

อำเภอโป่งน้ำร้อน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน (PONG NAM RON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทรศัพท์ : 039 387 022
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ