รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองยะลา : 95000 และ 95160

อำเภอเมืองยะลา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะลา
95160    เฉพาะตำบลพร่อน ตำบลลำพะยา ตำบลลำใหม่ ตำบลลิดล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา (YALA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 403/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 212 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 • ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 • ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 • ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 • ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ (LAM MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 76/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
โทรศัพท์ : 073 363 559
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 • ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ