รหัสไปรษณีย์อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว : 95120

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา (YAHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 155 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์ : 073 291 139
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  • ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ