รหัสไปรษณีย์อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว : 95120

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา (YAHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 155 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์ : 073 291 139
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  • ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  • ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ