รหัสไปรษณีย์อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสีดา : 30430

อำเภอสีดา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30430    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สีดา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สีดา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีดา (SIDA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
โทรศัพท์ : 044 329 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30430

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา