รหัสไปรษณีย์อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลำสนธิ : 15190 และ 15130

อำเภอลำสนธิ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ
15130    เฉพาะตำบลเขาน้อย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ (LAM SONTHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 1 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ : 036 633 358
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ (LAM NARAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036 461 035
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...