รหัสไปรษณีย์อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอพระพรหม : 80000

อำเภอพระพรหม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช (NAKHON SI THAMMARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 724/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 358 525
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ