รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมคีรี : 80320

อำเภอพรหมคีรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80320    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี (PHROM KHIRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 176/5 หมู่ 1 ซอยบ้านนอกท่า ถนนนครศรีธรรมราช-นบพิตำ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 075 396 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช