รหัสไปรษณีย์อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจังหาร : 45000

อำเภอจังหาร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด (ปณ. ร้อยเอ็ด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด (ROI ET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 117 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043 519 997
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ