รหัสไปรษณีย์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจตุรพักตรพิมาน : 45180

อำเภอจตุรพักตรพิมาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน (CHATURAPHAK PHIMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
โทรศัพท์ : 043 561 144
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ