รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงกลาง : 55160

อำเภอเชียงกลาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง (CHIANG KLANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 117 หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทรศัพท์ : 054 797 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
  • ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
  • ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...