รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าวังผา : 55140

อำเภอท่าวังผา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา (THA WANG PHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 5 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ : 054 799 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ