รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 55130 และ 55220

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55130    เฉพาะตำบลห้วยโก๋น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง
55220    เฉพาะตำบลขุนน่าน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง (THUNG CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ : 054 795 105
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55130

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ (BO KLUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทรศัพท์ : 054 778 073
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  • ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...